Αρθρογραφία

Το προσωπικό μου blog

Scripta manent λέγανε οι Ρωμαίοι και δεν θα διαφωνήσω. Κρίνω ότι οι γραπτές σκέψεις πάντα μένουν ακόμη και για να τις αναθεωρήσουμε ή να τις διαψεύσουμε, σε αντίθεση με τα προφορικά λόγια, τα οποία εύκολα ξεχνάμε ή έστω αλλάζουμε…

Συνήθως, τα κείμενα μου δημοσιεύονται σε διάφορα έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά) αλλά και ηλεκτρονικά μέσα (portals, blogs). Η θεματολογία καλύπτει κυρίως το χώρο της νομικής και της οικονομίας, χωρίς να λείπουν κι άρθρα γνώμης.

Όλα τα άρθρα μου αλλά και οι «ηλεκτρονικές» μου σκέψεις κατατίθενται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο προσωπικό μου blog – http://epstylo.wordpress.com

Καλή ανάγνωση!

Advertisement