Δικηγορία

Η δικηγορία δεν αποτελεί για μένα επαγγελματικό συμβιβασμό αλλά ουσιαστική επιλογή ζωής. Το ανταγωνιστικό της περιβάλλον επιβάλει την προσαρμοστικότητα, την εγρήγορση και τη συνέπεια. Συγχρόνως, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αλλά και η παρακολούθηση των εξελίξεων πιστεύω ότι ενισχύει τη δυναμική ενός σύγχρονου γραφείου. Αποτελεί πρόκληση ο συγκερασμός της πείρας μίας προηγούμενης γενιάς (του πατέρα και της μητέρας μου) με τη διάθεση για εξέλιξη μίας επόμενης γενιάς (της δικής μου).

Με τις ανωτέρω σκέψεις, λειτουργούμε σήμερα τόσο ως γραφείο αλλά και ως επαγγελματίες – συνεργάτες.

Εάν επιθυμείς να πληροφορηθείς το προφίλ, τους ανθρώπους και τις δραστηρίοτητες του γραφείου Στυλόπουλος & Συνεργάτες ακολούθησε το σύνδεσμο www.slo.gr

Καλή περιήγηση!

Στυλόπουλος & Συνεργάτες

Advertisement