Κοινωνική Παρουσία

Η συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις αποτελεί κατά τη γνώμη μου τη θεμέλιο λίθο της κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής. Με αυτό το δεδομένο, έχω παρουσία στις κάτωθι κοινωνικές/συλλογικές δράσεις:

– 2011 – Σήμερα Ιδρυτής και Πρόεδρος του Συλλόγου των Αποφοίτων των σχολείων «Η Ελληνική Παιδεία» (http://www.satep.gr)

– 2010 – Σήμερα Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του King’s College London (http://www.kclagreece.com)

– 2008-2010 Μέλος του ΔΣ (Ταμίας) του Συλλόγου των απανταχού εκ Καρδίτσης Καταγομένων

– 2010 – Σήμερα Αντιπρόεδρος και μέχρι το 2013 Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής «Η Πανθεσσαλική Στέγη»

– Μέλος της Διεθνούς Ένωσης κατά του Νεανικού Διαβήτη

Advertisement